35år i branchen!

Jag, Sune Thoor, började 1975 på Stigs radio i Borås. Då servades fortfarande en stor del kommunikationsradio med elektronikrör, men utvecklingen gick fort och rören byttes mot transistorer. Sedan fortsatte utvecklingen snabbt med system som MTD, MRG, NMT och GSM, vilka jag arbetat med.

Under nio år arbetade jag sedan på Ericsson Microwawe Systems i Borås innan jag år 2006 tog beslutet att börja arbeta i egen regi och startade Mhz service i Borås.

Verksamheten startade med mobil service och montering hos kunderna. Men behovet av en lokal, att kunna ta in kundernas fordon i var stort och i maj 2007 flyttade firman in i nybyggda lokaler på Vävlagargatan 15G i Brämhult.

Den mobila verksamheten är fortfarande stor så det är inte alltid det finns någon person på Vävlagargatan men mobiltelefonen är alltid på.

Välkommen på besök eller slå en signal.

Sune Thoor
MHz Service
Vävlagargatan 15G Brämhult
070-35 45 551


MHz-services lokal