Ambulanser

Ambulanser

ambulanser

I detta projektet så installerades material i flertalet ambulansbilar. 

Detta inkluderade: 

  • Kommunikationsradio 
  • Diverse sjukvårdsutrustning såsom EKG