Tjänster

Larm

Installation samt underhåll av larm. Larm från DEFA erbjuds på plats.

Alkolås

Installation och montering av alkolås i alla typer av fordon. Vi erbjuder på plats alkolås från Dräger.

Belysning

Vi monterar och installerar belysning utanpå och i dina fordon. Vi erbjuder på plats belysningsalternativ från Awimex och HC Cargo.

Kommunikation

För att säkert kunna kommunicera i fordon så erbjuder vi installation av telefonhållare, laddare samt GPS.

Elektronik

Underhåll samt installation av elsystem. Detta främst i äldre fordonsmodeller.

Mer om våra tjänster, service och hur vi jobbar

Tjänster och typer av fordon

Vi på MHz Service kan hjälpa dig med dina unika projekt, från större till mindre. Vi jobbar huvudsakligen med elektronik i fordon, från lastbilar till personbilar och mopeder. Även veteranbilar samt husbilar tar vi emot. 

Förutom elektronik så kan vi hjälpa dig med installation av skåpsinredning för ditt fordon. 

Material

Vi kan hjälpa dig med beställning av material, men vi installerar och monterar även utefter det material och produkter som du som kund själv tillhandahåller. 

Vi köper in och använder oss av:

Prislista

Vi har ingen satt prislista då våra lösningar anpassas efter varje kunds fordon och förutsättningar. 

Kontakta oss direkt för att få en prisbild.

Vår service

Då vi sedan en tid tillbaka är två personer tillgängliga på MHz Service, så finns möjlighet att boka in större projekt och jobb. Vi, Sune och Per-Ole, är flexibla i vårt arbete och utformar lösningar just efter dig som kund och efter dina projekt. God kvalitet och personlig service är också något som vi på MHz Service kan erbjuda i och med våra tjänster och unika lösningar. 

Kontaktat oss för mer information! 

Produktleverantörer